Corona virus en tandartsbezoek voor spoedhulp Terneuzen

Coronavirus

Op deze pagina geven wij adviezen ten aanzien van het coronavirus en mondzorg.

Deze informatie hebben wij ontleend aan www.rivm.nl en de KNMT.

Geachte patiënt,

Mondzorgpraktijken hebben de afgelopen weken hun dienstverlening aangepast: ze waren vooral open voor het verlenen van spoedeisende hulp. Daarnaast is er hard gewerkt om de praktijken voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. Het is nu dan ook weer mogelijk om de reguliere zorg geleidelijk op te starten.

Welke behandelingen worden weer uitgevoerd?

Er zijn geen belemmeringen, maar de mondzorgpraktijken starten geleidelijk op. De meeste mensen zullen eerst een kapotte vulling willen laten repareren of blij worden als de tandarts ervoor zorgt dat hun kunstgebit weer lekker zit. Maar misschien snak jij wel naar een professionele gebitsreiniging.Of naar de laatste fase van je beugel behandeling.Het kan allemaal weer. Het is raadzaam nog wel even naar alle informatie over Corona en mondzorg te kijken op de website van de praktijk.

Hoe zit het met de veiligheid?

Mondzorgpraktijken voldeden altijd al aan de hoogste hygiënestandaarden: mondkapjes gebruiken, handen desinfecteren en het schoonmaken van instrumenten zit in de natuur van mondzorgverleners. In de behandelkamer zal je geen veranderingen zien. Wel zul je merken dat je bij het betreden van de praktijk gevraagd wordt je handen te desinfecteren of te wassen. En daarna nergens meer aan te zitten. Kranten en tijdschriften zijn al weggelegd, nu nog proberen ook van je telefoon af te blijven.Voor sommige behandelingen vragen wij om 1 minuut je mond te spoelen met 1 % waterstofperoxide om het risico op virusoverdracht te verkleinen.

Heb je een probleem in je mond? Heb je kiespijn of voel je iets in je mond? Blijf er niet mee doorlopen, maar bel gewoon op. Doe dat bij pijn wel meteen ’s morgens vroeg. Zo heb je de grootste kans dat je dezelfde dag nog kan worden geholpen.

Hoe maak je een afspraak?

Even aanwaaien voor het maken van een afspraak is er niet meer bij. Je zult eerst moeten bellen en dan volgt er een aantal gezondheidsvragen. Daarna kan er pas een afspraak worden gemaakt. Als die niet op dezelfde dag is, zal kort voor je afspraak nogmaals naar je gezondheid worden gevraagd.

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. We hebben er na uitgebreid overleg voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:

• Heeft u nu corona? Bent u recent in een van de risicogebieden geweest?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is dan is de volgende vraag:

• Bent u verder gezond (ook niet onder actieve behandeling van een arts) en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de
tandarts/mondhygiënist.

Opmerking:
• Ook als mensen een loopneus hebben of verkouden zijn door hooikoorts niet komen.
• Als iemand vertelt dat hij/zij corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er
minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak.

Heeft u last van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Kom dan niet langs! Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Wij mogen patiënten die verkouden zijn of reeds (vermoedelijk) besmet zijn niet zelf behandelen. We verwijzen dan door naar een ziekenhuistandarts voor Corona patiënten voor de regio Zeeland.

Wat is spoed? Onder spoed wordt verstaan: Trauma (ongeval), (na)bloeding na een behandeling, acute en heftige pijn en mogelijk levensbedreigende mond- of kaakontstekingen.Bel dan overdag onze spoed lijn: 06-34567225.  In de avond en nacht is er een spoedgevallendienst. Luister de informatie hierover af op ons antwoordapparaat of kijk naar de lijst onder de kolom spoed op deze website.

Wat is geen spoed? Er is geen sprake van spoed bij een standaard controle, gebitsreiniging, intake nieuwe patiënt of wanneer uw gebit gerestaureerd moet worden, zonder dat er sprake is van ernstige pijn.

Graag minimaliseren wij het aantal bezoekers van onze praktijk: Kom alleen. Alleen indien strict noodzakelijk mag maximaal één begeleider per patiënt meekomen.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u
bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met
handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider
meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en
hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep. Ook vóór de komst naar de praktijk.
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt en/of koorts
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
  • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Op deze pagina ziet u overzichtelijk en visueel informatie over het coronavirus.

Heeft u last van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Kom niet langs! Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Worden je klachten erger?

  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Corona zelftest

Met dank aan huisarts Bart van Pinxteren, Gezondheidscentrum Oog in Al voor de redactie van deze pagina en Moet Ik Naar De Dokter voor beschikbaar stellen van de Corona zelftest.

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over het coronavirus terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Bel informatienummer

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer