Tandarts Mathijssen Spoed

Spoed

Onze praktijk is tijdens normale praktijkuren tussen 8.00 en 17.00 uur voor spoedhulp bereikbaar op het spoednummer 06-34567225

In verband met de COVID 19 Pandemie kunt u op advies van het RIVM uitsluitend  spoedafspraken maken na triage door de assistente of de tandarts. Indien uit triage blijkt dat de patiënt Corona heeft of Corona gerelateerde klachten proberen wij in eerste instantie de behandeling uit te stellen middels medicamenteuze therapie. Moet de Corona patiënt toch behandeld worden in de praktijk dan wordt ter bescherming van behandelaars de Corona patiënt op een speciaal geïsoleerd tijdstip en volgens een speciaal protocol behandeld om andere patiënten en behandelaars niet in gevaar te brengen.

Wat is spoed? Onder spoed wordt verstaan: Trauma (ongeval), nabloeding na een behandeling, acute en heftige pijn en mogelijk levensbedreigende ontstekingen. Bel dan overdag onze spoed lijn: 06-34567225. Voor spoed in de avonduren en nacht belt u naar de spoedgevallentandarts. Luister hiervoor naar de mededeling op ons antwoordapparaat of kijk in het schema hieronder om te zien wie spoeddienst heeft.

Wat is geen spoed? Er is geen sprake van spoed bij een standaard controle, gebitsreiniging of intake of wanneer uw gebit gerestaureerd moet worden, zonder dat er sprake is van pijn die niet medicamenteus kan worden onderdrukt.

In verband met de Corona pandemie minimaliseren wij het aantal bezoekers van onze praktijk.: Er mag maximaal één begeleider per kind of gehandicapte meekomen (uitsluitend indien noodzakelijk). U mag de praktijk niet betreden wanneer u geen afspraak hebt. Bezoekers met klachten van neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of recent opgetreden benauwdheid, verzoeken wij niet naar de tandartspraktijk te komen en eerst telefonisch te overleggen.

Indien wij afwezig zijn tijdens normale praktijkuren of tijdens vakantie wordt u verwezen naar een van de volgende collegae in Terneuzen Noord:

Tijdens de avonduren en nacht kunt u een beroep doen op de Tandartsen spoedgevallendienst (luister antwoordapparaat af of kijk op onderstaande lijst).

weekenddienst 2022 buitenkast

 

 

Tandartspraktijk Maatschap Mathijssen verzorgt met een aantal praktijken in Zeeuws-Vlaanderen een Spoedgevallendienst. De meeste tandartsen in Zeeuws-Vlaanderen zijn hier bij aangesloten. Deze dienst regelt onderling de tandheelkundige hulp buiten normale praktijkuren. In geval van nood is de spoedgevallen dienst ’s avonds, ’s nachts, in de weekenden en op erkende feestdagen telefonische bereikbaar. Via het antwoordapparaat van uw eigen tandarts wordt u verwezen naar de dienstdoende tandarts. Neem altijd uw zorgpas en identiteitsdocument mee. In alle gevallen zal de dienstdoende tandarts beoordelen op welke termijn eventuele behandeling noodzakelijk is.

Wanneer is behandeling tijdens de dienst niet noodzakelijk?

Matige pijn, pijn welke te onderdrukken valt met pijnstillers, pijn van kunstgebitten en uitgevallen vullingen welke geen grote klachten veroorzaken zijn voorbeelden van problemen waarbij géén sprake is van noodzakelijke spoedeisende behandeling. Soms kunnen deze klachten in een rustig spoedspreekuur nog wel verholpen worden, maar de dienstdoende tandarts kan besluiten dit bij drukte door spoedeisendere zaken niet te behandelen. Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de dienstdoende tandarts extra kosten met zich meebrengt, welke meestal contant voldaan moeten worden.Niet altijd kan er tijdens de spoedgevallendienst gePINd worden. Ook is het meestal niet mogelijk de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar te declareren. Afhankelijk van de aard van de klachten kunnen de kosten variëren van 50 tot 250 euro. Uw eigen tandarts zal na de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld worden welke behandeling bij u heeft plaatsgevonden.

Tips betreffende de spoeddienst:

– kom aan het begin van het spreekuur
– legitimatie met een geldig identiteitsbewijs is voortaan verplicht. Ook uw zorgpas moet u meebrengen.
– neem een overzicht mee van eventuele medicijnen die u gebruikt
– Er dient direct te worden afgerekend : neem een PIN pas mee. Meestal wordt contante betaling niet geaccepteerd.