Spoedtandarts Avonddienst Nachtdienst Weekenddienst

Spoed

Spoedgevallendienst

Onze praktijk is tijdens normale praktijkuren tussen 8.00 en 12.00 en tussen 13.30 u. en 17.00 uur voor spoedhulp bereikbaar op het spoednummer 06-34567225.  Bij onze afwezigheid belt u naar de spoedtandarts die op het antwoordapparaat wordt genoemd. (Of kijk op onderstaande lijst).

Klik op de hier onderstaande regel om op de lijst te zien wie op dit moment de spoedtandarts is van de wachtdienst Tandartsen Zeeuws-Vlaanderen:

Klik hier: wachtdienstplanning 2024

Tandartspraktijk Maatschap Mathijssen verzorgt met een aantal praktijken in Zeeuws-Vlaanderen een Spoedgevallendienst. De meeste tandartsen in Zeeuws-Vlaanderen zijn hier bij aangesloten. Deze dienst regelt onderling de tandheelkundige hulp buiten normale praktijkuren. In geval van nood is de spoedgevallen dienst ’s avonds, ’s nachts, in de weekenden en op erkende feestdagen telefonische bereikbaar. Via het antwoordapparaat van uw eigen tandarts wordt u verwezen naar de dienstdoende tandarts. Neem altijd uw zorgpas en identiteitsdocument mee. In alle gevallen zal de dienstdoende tandarts beoordelen op welke termijn eventuele behandeling noodzakelijk is.

Wat is spoed?

Onder spoed wordt verstaan: Trauma (ongeval), nabloeding na een behandeling, acute en heftige pijn en mogelijk levensbedreigende ontstekingen. 

Wanneer is behandeling tijdens de dienst niet noodzakelijk? 

Matige pijn, pijn welke te onderdrukken valt met pijnstillers, pijn van kunstgebitten en uitgevallen vullingen welke geen grote klachten veroorzaken zijn voorbeelden van problemen waarbij géén sprake is van noodzakelijke spoedeisende behandeling. Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de dienstdoende tandarts extra kosten met zich meebrengt, welke direct voldaan moeten worden. In onze praktijk kunt u alleen afrekenen per PIN. Wij accepteren om veilgheidsredenen geen betalingen met contant geld! Meestal kan er tijdens de spoedgevallendienst in andere praktijken ook gePINd worden. Meestal is het niet mogelijk de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar te declareren. Afhankelijk van de aard van de klachten kunnen de kosten variëren van 50 tot 250 euro. Uw eigen tandarts zal na de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld worden welke behandeling bij u heeft plaatsgevonden.

Tips betreffende de spoeddienst:

  • kom op de afgesproken tijd
  • legitimatie met een geldig identiteitsbewijs is voortaan verplicht. Ook uw zorgpas moet u meebrengen.
  • neem een overzicht mee van eventuele medicijnen die u gebruikt
  • Er dient direct te worden afgerekend : neem een PIN pas mee. Meestal wordt contante betaling niet geaccepteerd.

Indien er sprake is van een Corona pandemie minimaliseren wij het aantal bezoekers van onze praktijk.: Er mag dan maximaal één begeleider per kind of gehandicapte meekomen (uitsluitend indien noodzakelijk).

U mag de praktijk niet betreden wanneer u geen afspraak hebt.

Bezoekers met infectieziektes zoals mazelen, kinkhoest en/of klachten van neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of recent opgetreden benauwdheid, verzoeken wij niet naar de tandartspraktijk te komen en eerst telefonisch te overleggen.

Dit geldt ook wanneer u huisgenoten heeft die een besmettelijke ziekte hebben.