Behandelprotocol – Maatschap Mathijssen Tandartspraktijk – Terneuzen

Behandelprotocol

Het eerste consult

Als u voor het eerst bij ons komt, neemt de tandarts een half uur de tijd voor de kennismaking. Hij kijkt dan uitgebreid naar uw gebit en het dossier van de vorige tandarts om de stand van zaken op te nemen. Hij vraagt naar uw algehele gezondheid. Ook is het van belang dat de tandarts weet welke medicijnen u gebruikt. Gegevens daarover kunt u noteren op het website-inschrijfformulier, waarna een en ander in uw dossier wordt vastgelegd.

De periodieke controle

Voor een controle-afspraak trekken wij gemiddeld een kwartier uit. Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af.

Voor de meeste mensen is een controle om de 6 maanden een verstandige keuze. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud en uitgevoerde mondhygiëne. Zonodig wordt er aansluitend tandsteen verwijderd door de preventieassistente en wordt u nog eens verteld waar u bij het tandenpoetsen / flossen / stoken / rageren op moet letten.

De behandeling

Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren, hoe vaak u daar voor moet terugkomen en wat het kost. Bij behandelingen boven de 250 € krijgt u een kostenopgaaf vooraf. Bij het bespreken van het zorgplan krijgt u van ons een kostenopgave met gedetailleerde informatie.

De kosten worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed door de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verzekeraars. Kijkt u daarom goed na in uw verzekeringspolis waar u recht op hebt en pas deze zo nodig aan.

Met diverse verzekeraars hebben wij een contract afgesloten zodat wij uw nota rechtstreeks aan de verzekeraar kunnen declareren. De verzekeraar verekend dan het onverzekerde bedrag met u persoonlijk.

Een enkele keer is uw gebitsaandoening dusdanig ernstig dat u voor volledige vergoeding van de kosten in aanmerking komt. Uw tandarts kan daartoe een aanvraag bij de verzekering indienen.

Over veel soorten behandelingen kunt u ook een folder krijgen waarin u nog eens kunt nalezen wat u te wachten staat. Ook vindt u op deze internetsite veel informatie en links naar andere tandheelkundige sites met nog meer informatie. Voor een behandeling reserveren wij meestal drie kwartier tot een uur. Bent u verhinderd, dan verzoeken wij u vriendelijk de afspraak 2 werkdagen van te voren af te zeggen.(afspraken van maandag dus uiterlijk woensdag afzeggen).

De betaling van nota’s

Op al onze behandelingen zijn de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van toepassing. Deze voorwaarden kunt u op deze website inzien.

Dienstverlening

Tandartpraktijk Mathijssen wil in de toekomst de huidige, hoge kwaliteit van de dienstverlening blijven vasthouden en blijven inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en technieken. De medewerkers gaan met regelmaat naar cursussen, congressen en clinics om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Hoe maken we het zorgaanbod transparant?

De door ons gehanteerde tarieven staan op onze website ter inzage. In ons praktijk komt op een zichtbare plaats de lijst te hangen met de prestaties (behandelingen) die wij aanbieden en de daarbij behorende prijzen. De Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde (NMT) zal zoveel mogelijk informatie publiceren op de patiëntenwebsite allesoverhetgebit.nl. U kunt hier ook terecht via onze website.

Hoe kunnen we waarborgen dat het voor u vooraf duidelijk is door wie u behandeld wordt?

Wij doen dat op verschillende manieren. Wij hebben ervoor gekozen om bij de ingang een bord van onze teamleden te gaan presenteren met hun functie.

Hoe informeren we u over onze diensten?

Veel algemene informatie is beschikbaar via onze website onder tabblad “Behandelingen” en onder tabblad “informatiefolders“. Ook kunt u extra informatie vinden op de de patiëntenwebsite www.allesoverhetgebit.nl. Mocht u specifieke informatie wensen over de dienstverlening in onze praktijk en de bijbehorende tarieven, dan kunt u bij ons terecht , op onze website op het tabblad “contact”.

Met vriendelijke groeten,

J.Th.G.M. Mathijssen, tandarts