telefonisch Mondzorg spreekuur voor ouderen

Telefonisch Mondzorgspreekuur voor ouderen

Speciaal voor oudere patiënten heeft de KNMT samen met de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) vanaf 1 april een telefonisch mondzorgspreekuur ingesteld, verzorgd door tandartsen-geriatrie Nicole Teeuwisse en Peter de Goede.
Het spreekuur – tevens bedoeld voor mantelzorgers en zorgverleners – is opgezet omdat er momenteel grote behoefte is aan mondzorgadvies voor zwakkere ouderen. Voor hen is het in verband met de Corona crisis extra gevaarlijk onnodig van huis te gaan.
Het Spreekuur is kostenloos.
De tandartsen-geriatrie zijn bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 040-2001200. Aan het spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Vergelijkbaar spreekuur van KBO
De KBO (Katholieke Bond van Ouderen) heeft al een vergelijkbaar spreekuur met een tandarts-geriatrie. Dit vindt plaats op woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur en verloopt via telefoonnummer 073-3036444.